Bansko-8

Bansko, bulgaristan?n ?irin ve tarihi bir tipik kasabas?d?r. Kayak turlar? dzenledi?imiz bansko kentinde 120ye yak?n kltrel an?t, mzeler, etnografyalar bulunuyor. Bansko kentinin en gz al?c? yerlerinden biri olan Kutsal Trinity Kilisesi 30 metrelik bir an ve saat kulesi bar?nd?rmakla kalm?yor tarihi yap?t?yla gzleri zerine ekiyor.

Bansko kasabas?n?n etraf?n? evreleyen Pirin da?lar?, bu da?lar?n evreledi?i alan Pirin Ulusal Park? olarak an?lmakta. Pirin Ulusal park? ayr?ca UNESCO dnya miraslar listesinde al?nm?? ve koruma alt?na al?nm?? durumda. Bansko kayak turlar? dzenleyerek e?siz bir kayak keyfini sizlere sunuyoruz. Banskoda kayak merkezleri irili ufakl? gllerle evrilmi?, yemye?il do?as?yla ilgi ekici bir blge halini alarak trekking merakl?lar?n gzdesi haline gelmi? bulunmakta.

Bansko Kayak Merkez, Bulgar kentinin en byk ve en iddial? kayak merkezi konumunu koruyor. Bu kayak merkezi 2014 k?? olimpiyatlar? iin onay alm??, Avrupa kayak?lar?n?n yeni gzdesi olup favori kayak merkezlerine girmi?tir. Ayr?ca, dnya kayak ?ampiyonu Alberto Tomban?n kayak yapt??? pistte Banskoda bulunuyor. Tomba ismiyle an?lan me?hur Siyah zorluk dereceli kayak pisti burada bulunuyor.

albeto-tomba-bansko

Anlatt???m?z zere Bansko kenti 930 metre rak?ma sahip Bulgaristan?n me?hur Pirin da?lar?n?n yamanc?nda bulunuyor. Bansko kayak turlar? ve Snowboard pistleri bansko kayak pistleri 990 metre ila 2600 metre aras?nda zorluk seviyelerine gre her trl kayak pisti bulunmaktad?r. Bansko kayak merkezindeki pistlerin en nlsde nl kayak ?ampiyonu Alberto Tombadan alm?? olan siyah zorluklu Tomba Pistidir.Banskoda toplam 13 kayak pisti bulunuyor. Bunlarda 6 tanesi mavi, 5 tanesi k?rm?z? ve 2 tanesi siyah pisttir. Pistlerin toplam uzunlu?u 65 kilometre uzunlu?undad?r.

Bansko kayak turlar? paketimizden birini sat?n alarak bu e?siz yere seyahat edebilir ve hibir s?k?nt? ile kar??la?mayarak kayak keyfinizi ya?ayabilirsiniz.

Banskoda 3 adet Chair Lift, 8 Adet Drag Lift ve 1 Adet Gondola lifti bulunmaktad?r. Litf kapasiteleri olduka yksek olan ve saatte 14 ile 200 ki?i aras?nda ta??ma yapmaktad?r. Banskodaki Liftler saat 8:30 ile 16:30 aras?nda srekli a?k olup hizmet vermektedir. Bansko Kayak Metkezi Aral?k May?s aralar?nda hizmet veriyor. Baz? durumlarda ve yerlerde kar?n yetersiz oldu?u aanlarda pistlerin e?itli yerlerine konumland?r?lm?? olan 44 adet technoalpine yapay kar makineleriyle kar retiyor ve son ana kadar kayak keyfi yapabilme konforu sa?l?yorlar.

Bansko kentine alternatif olan kayak merkezleri Borovets ve Panporovo bulunuyor. Bansko bu kayak merkezlerine gre daha iyi kayak yapma imkan? sunuyor. Hava ko?ullar?n? gz nne alarak banskoda baz? pistlerde saat 18:30 ile 21:30 aras?nda gece kaya?? yapma f?rsat? sizlere sunuyor. Sizler kayakkeyfi.net bansko kayak turu paketlerinden bir tanesini sat?n alarak bansko gece kayak turu yapma keyfi f?rsat? yakalayabilirsiniz.

Bansko, snowboardcular iin yapm?? oldu?u Funparkta zek alabilecekleri muhte?em bir parkur bulunuyor. Ayr?ca ocuklar? ile Bansko Kayak Merkezinde tatil yapmay? seen aileler iin 4-7 ya? aras? ocuklara zel Ski Oyun ve Kayak ?renme Park? bulunuyor. Bu sayede ocuklar?n? kayak yapmay? ?reniyor, siz e?lenirken onlarda kayak turunun keyfini ya??yor.

Bu yaz?m?z? okuduktan sonra banskoya kayak turu yapmaya m? karar verdiniz. Buray? t?klay?n ve bansko kayak turlar? sayfam?zdan herhangi bir paketimizi sein ve bizi aray?n yada rezervasyon yap?n biz arayal?m.

BANSKO KAYAK P?ST? VE KAYAK P?ST? HAR?TASI

basko-kayak-merkezi bansko-kayak-merkezi-2bansko-pisti